Кріобанк ІКТ отримав грант від Європейської кооперації з науки і технологій

Матеріально-технічна база та кадровий потенціал Кріобанку дозволяють проводити складні наукові дослідження на молекулярному рівні та створювати конкурентоспроможні наукові розробки – нові методики й препарати

 Наукові здобутки Інституту клітинної терапії привертають дедалі більшу увагу зарубіжних вчених. Так, на сьогоднішній день Кріобанк Інституту клітинної терапії бере участь у реалізації низки міжнародних наукових проектів, зокрема COSTaction CA17116 з дослідження стовбурових клітин плаценти. На реалізацію цього проекту Інститут клітинної терапії отримав грант відЄвропейської кооперації з науки і технологій (European Cooperation in Science and Technology, COST)

 Мета проекту COST action– обєднати компетентні академічні, клінічні та промислові центри для фундаментальних досліджень перинатальних тканин (пуповина, плацента), а також сприяти трансляційнимдослідженням  у цій галузі(таким, що впроваджуються в практичну охорону здоровя)

 Європейська кооперація з науки і технологій локалізована в м. Брюссель (Бельгія) і з 1971 року фінансує проведення найбільш перспективних наукових досліджень за рахунок бюджету, отриманого в рамках різноманітних програм  Європейського союзу, в тому числі Horizont 2020

 На сьогоднішній день Європейська кооперація з науки і технологій включає 38 членів і 1 співпрацюючого члена, до яких належатьпровідні наукові центри Австрії, Норвегії, Швейцарії, Швеції, Великобританії, Ізраїлю, Китаю, Індії та інших країн. Україну в Європейській кооперації з науки і технологій представляє Інститут клітинної терапії

 Кріобанк Інституту клітинний терапії – перший і єдиний ISO-акредитований кріобанк України. Кріобанк пропонує широкий спектр послуг із кріозберігання пуповинної крові, плаценти, пупкового канатика і виготовлення ексклюзивних клітинних та тканинних препаратів для всієї родини