Кріобанк Інституту клітинної терапії – член Cord Blood Association

Кріобанк Інституту клітинної терапії став членом авторитетної міжнародної
асоціації акредитованих банків пуповинної крові – Cord Blood Association.
Цьому передувало ретельне вивчення експертами Cord Blood Association
діяльності Кріобанку, його міжнародних акредитацій, ділової репутації та
досвіду клінічного застосування кріоконсервованих препаратів пуповинної
крові.

Cord Blood Association – це неприбуткова міжнародна організація, що об’єднує
акредитовані банки пуповинної крові, як публічні, так і сімейного типу, а також
провідних науковців галузі та практичних лікарів.

Мета Cord Blood Association – сприяння розвитку біобанків пуповинної крові у
світі, науковим дослідженням галузі, підвищення обізнаності медичного
персоналу та майбутніх батьків про цінність пуповинної крові та можливості її
довготривалого зберігання. Пріоритетним напрямком діяльності Cord Blood
Association є постійне підвищення якості кріоконсервованих препаратів
пуповинної крові у світі, тому членом Cord Blood Association може стати лише
акредитований біобанк, якість біопрепаратів якого відповідає високим
міжнародним стандартам.

Президентом Cord Blood Association є професор університету Дьюка в США
Джоан Куртзберг, один з провідних світових експертів у галузі клінічного
застосування пуповинної крові. Саме професор Джоан Куртзберг у 1992 р. в
США виконала першу в світі не рідну трансплантацію пуповинної крові (до
того пуповинна кров застосовувалася лише у родичів). Під керівництвом
професора Куртзберг в Університеті Дьюка (США) пуповинна кров
застосовується у лікуванні дитячого церебрального паралічу та аутизму в
рамках клінічних досліджень.

Членство Інституту клітинної терапії в Cord Blood Association – це для клієнтів
Кріобанку ще одна гарантія високої якості збережених біопрепаратів та
можливість доступу до останніх розробок світового біобанкінгу перинатальних
тканин (пуповинна кров, пуповина, плацента).