Науковиця ІКТ стала членом Американського товариства клінічної хімії

З квітня 2021 року наукова консультантка Інституту клітинної терапії к.мед.н., доц. Насадюк Х.М. стала членом Американського товариства клінічної хімії, перемігши у конкурсі на 2-річне грантове членство в цій авторитетній організації.

Американське товариство клінічної хімії – це всесвітньовідоме професійне об’єднання фахівців у галузі клінічної хімії та лабораторної медицини. Американське товариство клінічної хімії стало важливою міжнародною освітньою платформою для підвищення кваліфікації лікарів та науковців,  чия професійна діяльність пов’язана з методами лабораторних досліджень та клінічною хімією, медичною біохімією. В період пандемії COVID-19 Американське товариство клінічної хімії робить вагомий внесок у розвиток новітніх високоточних методів клініко-лабораторної діагностики COVID-19 та їх впровадження в практичну охорону здоров’я.

Важливими перевагами членства в Американському товаристві клінічної хімії є доступ до 2 авторитетних журналів Clinical Chemistry та The Journal of Applied Laboratory Medicine, в яких публікуються останні відкриття та досягнення в галузі сучасної лабораторної діагностики та клінічної хімії, а також участь у міжнародній професійній спільності AACC Artery. Остання є винятковою можливістю обміну досвідом та взаємних консультацій з представниками галузі з усього світу.

Лабораторна діагностика також є невід’ємною складовою біобанків пуповинної крові, інших тканин та клітин людини, і Кріобанк Інституту клітинної терапії  приділяє особливу увагу якості лабораторних досліджень на різних етапах обробки та кріоконсервування біоматеріалу.

Інститут клітинної терапії брав участі у зовнішній незалежній оцінці якості  лабораторних досліджень за програмою RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme) та першим серед вітчизяних біобанків отримав сертифікат якості ISO 9001:2018.