Досягнення Інституту клітинної терапії в 2018 році

На 2019 рік команда Інституту клітинної терапії запланувала багато амбітних проектів. Але перш ніж з
ентузіазмом втілювати задумане, хочемо підсумувати наші досягнення минулого року

1) Інститут клітинної терапії залишається лідером на медичному ринку послуг кріоконсервування
клітин і тканин людини в Україні

Кріобанк Інституту клітинної терапії володіє методиками заморозки стовбурових клітин пуповинної крові, пуповини, плаценти, виділення і культивування мезенхімальних стовбурових клітин з різних джерел, хондроцитів (клітин хряща) та інших. У рамках клінічних випробувань Кріобанк Інституту клітинної терапії надає клітинні та тканинні трансплантати у провідні науково-дослідні інститути АМН України та державні клініки країни

2) Інститут клітинної терапії вкотре підтвердив відповідність високим міжнародним стандартам
якості ISO 9001:2015

Кріобанк Інституту клітинної терапії – єдиний банк пуповинної крові й один з небагатьох медичних центрів України, акредитований відповідно до міжнародного стандарту якості ISO. Всі підрозділи Інституту клітинної терапії проходять регулярні аудити на відповідність стандартам якості ISO, а це є додатковою гарантією високої якості наших послуг

3) Представники Інституту клітинної терапії взяли участь у науковій зустрічі Міжнародного
товариства стовбурових клітин плаценти (IPLASS International Placenta Stem Cell Society)

З 2013 року Інститут клітинної терапії – член Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти. Наукові співробітники Кріобанку Інституту клітинної терапії щорічно беруть участь у роботі міжнародних конференцій спільноти, і в 2014 році удостоювалися нагороди від IPLASS за серію робіт із дослідження біологічних властивостей стовбурових клітин плаценти. У 2018 році в місті Берн, Швейцарія відбулася П’ята наукова зустріч IPLASS, до програми якої увійшли рекордні 3 доповіді наукових співробітників Кріобанку

4) Започатковане наукове співробітництво з Інститутом молекулярної генетики Академії наук Чехії

У серпні 2018 року в місті Прага, Чехія відбулася наукова зустріч представників Інституту клітинної терапії та співробітників лабораторії вірусної і клітинної генетики Інституту молекулярної генетики Академії наук Чехії. Вчені обговорювали питання вивчення ролі деяких генів у мезенхімальних стовбурових клітинах на різних біологічних моделях і досягли домовленості про спільні дослідження

5) У міжнародних журналах Сytometry Part A й Oncology Letters опубліковані дві статті колективу
авторів Інституту клітинної терапії

Професійний рівень вченого або лабораторії визначається статусом наукових журналів, що приймають до друку їх роботи. Серед міжнародних видань, що публікували результати наукових досліджень Інституту клітинної терапії раніше – журнали Placenta (коефіцієнт впливовості або імпакт-фактор – 2,8), BioMed Research International (імпакт-фактор – 2,583), Experimental and Therapeutic Medicine (імпакт- фактор – 1,56). У 2018 році наші статті надрукували міжнародні рецензовані журнали – Сytometry Part A (імпакт-фактор – 3,26), Oncology Letters (імпакт-фактор – 1,6)

6) Отримано грант на реалізацію проекту COST action CA17116 Європейської кооперації з науки і
технологій

Кріобанк Інституту клітинної терапії отримав міжнародний грант від Європейської кооперації з науки і технологій (European Cooperation in Science and Technology, COST) на реалізацію наукового проекту COST action CA17116 з дослідження стовбурових клітин плаценти. Європейська кооперація з науки і технологій з 1971 року отримує фінансування від Європейського союзу на реалізацію найперспективніших наукових досліджень

7) Співробітники Кріобанку пройшли підвищення кваліфікації в Україні та Великобританії

У 2018 році співробітники Кріобанку пройшли стажування за напрямками «Інновації в клітинній біології» (м. Київ) та «Редагування генома: дизайн експерименту з системою CRISPR-Cas9» (м. Київ), а також за програмою «PHE and ECACC Advanced Cell Culture: A Practical Approach workshop» (м. Лондон, Великобританія)

8) Представник Інституту клітинної терапії взяв участь у міжнародній Парнасівській конференції в
Києві

На конференції представник Лабораторії клітинних культур Інституту клітинної терапії виступив з усною пленарною доповіддю на тему «Ідентифікація env генів ретровірусів у геномі Gallus gallus і аналіз їх експресії в період раннього ембріогенезу»

9) За підтримки Інституту клітинної терапії видано науковий журнал «Клітинна і органна
трансплантологія»

У 2013 році Інститут клітинної терапії заснував унікальний у своїй галузі науковий журнал «Клітинна і органна трансплантологія», який схвалений ДАК України і входить до основних міжнародних наукометричних баз. Шостий рік поспіль журнал видається завдяки фінансовій підтримці Інституту клітинної терапії

10) Активна участь у діяльності професійних міжнародних асоціацій і Асоціації кріобанків
пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

Протягом багатьох років Інститут клітинної терапії підтримує професійне членство в Міжнародному товаристві клітинної терапії (ISCT), Міжнародному товаристві стовбурових клітин плаценти (IPLASS), а також є  півзасновником і активним членом Асоціації кріобанків в Україні. Протягом 2018 року менеджмент Інституту клітинної терапії брав активну участь у робочих нарадах Асоціації кріобанків, реалізації суспільних та освітніх проектів

Минулий рік був продуктивним, ми ставили високі цілі та досягли їх. На нас чекає ще насиченіший 2019-й. В добру путь!