Досягнення Інституту клітинної терапії в 2021 р.

Заснований у 2003 р. Інститут клітинної терапії ось уже 19 рік зберігає лідерство на вітчизняному ринку послуг кріозберігання пуповинної крові та перинатальних тканин (пуповина, плацента), а також в галузі регенеративної клітинної терапії. Інститут клітинної терапії сьогодні – один із найбільших у Європі біобанків та основний постачальник біоматеріалу та інших клітинних і тканинних препаратів державним медичним закладам України в рамках клінічних досліджень під егідою Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України.

Плідним для Інституту клітинної терапії виявився і рік, що минув, тому пропонуємо Вашій увазі основні здобутки нашого колективу у 2021 році.

 • Вперше в Україні розроблено «Набір для забору та транспортування біологічного матеріалу людини», який зареєстровано МОЗУ

Безпечність та терапевтична ефективність препаратів пуповинної крові та плаценти безпосередньо залежить не лише від методики їх виготовлення, але й умов забору в пологовій залі та транспортування. У 2021 р. вперше в Україні Інститут клітинної терапії розробив «Набір для забору та транспортування біологічного матеріалу людини», який було зареєстровано Міністерством охорони здоров’я України. Контейнер  створений для захисту біоматеріалу від механічних пошкоджень та забезпечення необхідного температурного режиму впродовж усього часу транспортування. Термореєстратор здійснює безперервну фіксацію температури, а збалансований вміст антикоагулянту дозволяє довго зберігати цінні біологічні властивості пуповинної крові.

 • Підведення перших підсумків клінічного дослідження з лікування COVID-19 із використанням мультипотентних стовбурових клітин плаценти

Приймаючи медичні виклики сьогодення, у відповідь на пандемію COVID-19 Інститут клітинної терапії розробив методику лікування коронавірусної COVID-19 пневмонії із використанням мезенхімальних стовбурових клітин плаценти та пуповини. Ще у 2020 р. інститут клітинної терапії отримав дозвіл Координаційного центру трансплантації органів. тканин і клітин МОЗ України на проведення клінічного випробування у співпраці з КНП «Київська міська клінічна лікарня №4». У 2021 р. було офіційно підведено перші підсумки цього клінічного дослідження. Показано, що клітинна терапія важких форм COVID-19 підвищує ефективність лікування та запобігає фіброзу легень.

 • Науковець ІКТ удостоєний Національної премії України імені Бориса Патона

Згідно указу Президента України №660/221,  заступнику директора кріобанку Інституту клітинної терапії”, к.б.н. Шаблію Володимиру Анатолійовичу присуджено Національну премію України імені Бориса Патона за роботу “Новітні методи застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій у регенеративній медицині”. Робота виконувалася у співавторстві з провідними науковцями України, це співробітники  ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМНУ, ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМНУ”, ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМНУ”, ДУ “Національний інститут серцево-­судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМНУ”, НМУ імені О.О.Богомольця, НКП “Чернівецька обласна клінічна лікарня”.

 • Міжнародне визнання методу лікування кератитів інфекційної та нейротрофічної етіології

Спеціалісти Інституту клітинної терапії (Київ) у співпраці з науковцями ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України» (Одеса) розробили метод хірургічного лікування кератитів інфекційної та нейротрофічної етіології з використанням амніотичної мембрани плаценти. Відома міжнародна організація ParentsGuidetoCordBlood, що сприяє підвищенню обізнаності майбутніх батьків та медичного персоналу щодо цінності пуповинної крові та плаценти, визнала розроблений Інститутом клітинної терапії метод лікування кератитів (запалення рогівки ока) з використанням амніотичної мембрани плаценти. ParentsGuidetoCordBlood також опублікувала на своєму веб-сайті наукову статтю колективу авторів ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України» (Одеса) та Інституту клітинної терапії.

 • Підведення підсумків клінічного дослідження з лікування остеоартриту колінних суглобів з використанням мультипотентних стовбурових клітин плаценти та пуповини

На базі Київської міської клінічної лікарні №6 та ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ пацієнтам з 2-3 стадією остеоартриту колінного суглоба внутрішньосуглобово вводився препарат мезенхімальних стовбурових клітин плаценти «Хондростем» (Кріобанк Інституту клітинної терапії)  разом із гіалуроновою кислотою. Через 3 і 6 місяців відзначено такі позитивні результати лікування як потовщення хряща, зменшення запалення та зняття больового синдрому. Першою пацієнткою, що отримала інноваційне лікування була директор Кріобанку Інституту клітинної терапії к.б.н. Галина Лобинцева, лауреат Державної премії України. Позитивні ефекти клітинної терапії остеоартрозу також публічно відзначив відомий футболіст Андрій Шевченко.

 • Збереження лідерства на вітчизняному ринку біобанкінгу

Як згадувалося вище, Інститут клітинної терапії ось уже майже 20 років пропонує українським батькам послуги збору, транспортування, обробки, тестування та довготривалого зберігання зібраного при пологах біоматеріалу (пуповинна кров, пуповина, плацента) у відповідності з міжнародним стандартами (NetCord-FACT, GMP, GLP, GCP). Наші методики забезпечують наявність до 96% життєздатних клітин після розморожування.  Доказом цього є сотні успішних застосувань біоматеріалу, обробленого Кріобанком, в рамках клінічних досліджень із лікування COVID-19, остеоартриту, кератитів (запалення рогівки), захворювань серцево-судинної системи, панкреатиту та інших.

 • Виконання клінічних досліджень під егідою Координаційного центру трансплантації органів тканин і клітин МОЗ України

У 2008 р. Інститут клітинної терапії одним із перших медичних закладів України отримав дозвіл Координаційного центру трансплантації органів тканин і клітин МОЗ України на проведення клінічних досліджень із застосуванням стовбурових клітин людини. На сьогодні Інститут клітинної терапії успішно завершив клінічні випробування із лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок, панкреонекрозу, захворюваннями периферичних артерій нижніх кінцівок, кератитів. У співпраці з провідними НДІ НАМН України та медичними вузами і лікувальними закладами МОЗ України продовжуються клінічні дослідження із лікування кардіоміопатії, остеоартрозу, трофічних виразок нижніх кінцівок, гриж міжхребцевих дисків, COVID-19.

 • Підтримання cтандарту якості ISO

У 2014 р. Інститут клітинної терапії став першим в Україні банком пуповинної крові, який отримав престижну міжнародну акредитацію ISO. Аудит проводила німецька компанія TUV Rheinland/LGA InterCert. Міжнародна акредитація кріобанків пуповинної крові, інших клітин та тканин людини, крім ліцензії МОЗ України, – додаткова гарантія високої якості кріоконсервування біоматеріалу біобанком та відповідності його біопрепаратів міжнародним стандартам. Останнє надзвичайно важливо при необхідності транспортування кріоконсервованого біоматеріалу закордон та отримання медичних послуг в інших країнах світу.

 • Міжнародна співпраця

Біотехнології – галузь медицини, яка найбільш швидко розвивається, і вчасне забезпечення клієнтам Кріобанку останніх досягнень цієї біоіндустрії вимагає тісної міжнародної співпраці. Інститут клітинної терапії – член найбільш авторитетного міжнародного об’єднання банків пуповинної крові Cord Blood Association (CBA). Науковці Інституту клітинної терапії – члени Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти (IPLASS), Міжнародного товариства клітинної терапії (ISCT), Міжнародної Федерації асоціацій плаценти (IFPA), Американського товариства клінічної хімії (ААСС),  Navigating Knowledge Landscapes (NKL).

 • Активна участь у діяльності Cord Blood Association (CBA)

Будучи членом найбільшого та найпрестижнішого професійного об’єднання банків пуповинної крові Cord Blood Association (CBA), Інститут клітинної терапії бере активну участь у роботі цієї організації. Так, впродовж 2021 р. Інститут клітинної терапії був єдиним вітчизняним біобанком, який представляв Україну на 2 нарадах CBA, присвяченим протидії небажаним перепадам теммператури при транспортуванні чи обробці пуповинної крові та можливостям застосування біоматеріалу, збереженого десятки років тому.Також Інститут клітинної терапії брав участь у роботі Всесвітнього конгресу з пуповинної крові в США, організованому CBA.

 • Доповіді на міжнародних наукових конференціях

У 2021 р. Інститут клітинної терапії представляв Україну на Всесвітньому Конгресі з пуповинної крові Cord Blood Connect 2021, виступивши з доповіддю «18 років біобанкінгу та клінічного застосування пуповинної крові в Україні». На конференції «Регенеративні технології в травматології та ортопедії» від Інституту клітинної терапії було представлено 2 доповіді за результатами клінічного дослідження з лікування остеоартриту стовбуровими клітинами пуповини та плаценти (доповідачі к.мед.н. П. Немтінов та Р. Бірса). Наукова консультантка Інституту клітинної терапії к.мед.н., доц. Х.Насадюк представляла наукові доповіді на Європейському гастротижні (Австрія), та наукових конференціях “Knowledge, Transdisciplinarity, Ethics” (Швеція),  “Хвороби м’язів – на межі спеціальностей” (Україна).

 • Перереєстрація наукового журналу «Клітинна та органна трансплантологія» в Переліку наукових видань України та індексація в Scopus

У 2013 р. Інститутом клітинної терапії було засновано унікальний для України науково-практичний журнал «Клітинна та органна трансплантологія». Журнал призначений для фахівців, які працюють у галузі трансплантології, молекулярної та клітинної біології, генетики, імунології, біоінженерії. 27 вересня 2021 р. журнал втретє перереєстровано в Переліку наукових фахових видань України в галузі медичні / біологічні науки. З 2019 р. журнал «Клітинна і органна трансплантологія» індексується в Scopus, також в Google Scholar, Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та інших міжнародних наукометричних базах (Open Academic Journals Index – OAJI), Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, International Scientific Indexing і Citefactor, Medical Journal Links.

 • Активна участь у діяльності Асоціації кріобанків пуповинної крові, інших тканин та клітин людини

У 2013 р. з ініціативи Інституту клітинної терапії в Україні було створено Асоціацію кріобанків пуповинної крові, інших тканин та клітин людини. Це єдина в Україні організація, що об’єднує ліцензовані кріобанки, профільні науково-дослідні інститути, клініки клітинної терапії та інші медичні центри з метою розвитку біобанкінгу в рамках правового поля, сприяє гармонізації вітчизняних стандартів згідно міжнародних вимог, сприяє підвищенню освіти лікарів у галузі біотехнологій та надає достовірну інформацію пацієнтам та іншим споживачам цієї інноваційної індустрії. Інститут клітинної терапії як співзасновник і дійсний член Асоціації кріобанків бере активну участь у всіх освітніх та інших проектах цієї організації.

Співробітники Інституту клітинної терапії й надалі докладатимуть усіх зусиль для надання найвищого рівня медичних послуг, розробку нових методів клітинної терапії та їх ширшого впровадження у вітчизняну практичну медицину.