Інститут клітинної терапії взяв участь у конференції “Технічний поступ на службі медицини”

29 травня – 1 червня 2019 р. у м. Гданськ (Польща) відбулася міжнародна
наукова конференція “Технічний поступ на службі медицини”, в якій
взяли участь як провідні науковці, так і практичні лікарі з усього світу
(США, Австралія, країни Західної та Східної Європи). Активну участь у
роботі Конгресу брали й наукові співробітники Інституту клітинної терапії,
представивши наукову працю, присвячену застосуванню сучасних
гістохімічних та імуногістохімічних методів досліджень при вивченні
біологічних тканин.

Наукові праці конференції опубліковані в міжнародному рецензованому
журналі “Wiadomosci Lekarskiе”, що входить до таких престижних
наукометричних баз як Scopus та Pubmed.

Серед актуальних питань конференції розглядалися проблеми
наномедицини, онкології, клітинних технологій, медичної етики та історії
медицини, персоналізованої медицини, що базується на дослідженні
геному.

У спільній роботі авторів Krzysztof Dowgierd та Bartłomiej Nierzwicki
(Польща, США) розглянуто можливості застосування мезенхімальних
стовбурових клітин, виділених із жирової тканини, в стоматології, зокрема
в щелепно-лицевій хірургії. Серед показань до клітинної терапії
розглянуто реконструктивні операції з приводу значних кісткових
дефектів лицевого черепа. Показано значний репаративний ефект
стовбурових клітин та покращення функціональної активності щелепно-
вискового суглобу.

Відзначено, що технічний прогрес у медицині за останнє десятиліття
кардинально змінив підходи до діагностики та лікування ряду соціально
важливих захворювань, зокрема із застосуванням клітинних технологій
та наномедицини, значно покращивши можливості терапії та якість життя
пацієнтів.

В Україні матеріально-технічна база та кадровий потенціал
Інституту клітинної терапії дозволяють проводити на сучасному
науковому рівні складні високотехнологічні дослідження з
молекулярної та клітинної біології, результати яких активно
впроваджуються в лікувальний процес Клініки Інституту та є основою
для оптимізації методик кріоконсервування пуповинної
крові, плаценти та пуповини в Кріобанку.