Вперше в Україні: Інститут клітинної терапії надає клієнтам індивідуальний «Набір для збору та транспортування біологічного матеріалу людини»

Якість препаратів, виготовлених із біологічного матеріалу, зокрема пуповинної крові/пуповини/плаценти, та життєздатність стовбурових клітин, з них виділених, залежить не лише від обробки вихідної сировини, але й особливостей забору та транспортування тканин з пологового будинку.

Про це неодноразово наголошувала авторитетна міжнародна організація Parents’ Guide to Cord Blood Foundation, що відстоює право майбутніх батьків на доброчесну інформацію про можливості зберігання та застосування пуповинної крові, пуповини, плаценти. Не меншу увагу питанням якісного збору, транспортування та обробки перинатальних тканин (пуповинна кров, пуповина, плацента) приділяє Cord Blood Association, дійсним членом якої є Інститут клітинної терапії, та Асоціація кріобанків пуповинної крові, інших клітин та тканин людини та ін. Співзасновником та дійсним членом останньої є Інститут клітинної терапії.

Умови забору, транспортування, обробки, тестування та кріоконсервування пуповинної крові прописані в директивах ЄС та Міжнародних стандартах NetCord/FACT зі збору, банкінгу та видачі до застосування пуповинної крові.

Якість розхідників, антикоагулянтів (речовини, що запобігають згортанню крові), кріопротекторів (речовини, що захищають клітини від дії наднизьких температур), температурний режим транспортування є першими важливими чинниками, що визначають подальшу придатність зібраного біоматеріалу до виготовлення відповідних біопрепаратів, та впливають на їх якість та терапевтичну ефективність.

Проаналізувавши міжнародні вимоги, досвід провідних зарубіжних біобанків та кращі пропозиції світових виробників, Інститут клітинної терапії вперше в Україні створив власний «Набір для забору та транспортування біологічного матеріалу людини», до складу якого входять сертифіковані МОЗ Україні витратні матеріали, що проходять внутрішній контроль якості.

Контейнер створений для захисту матеріалу від механічних пошкоджень та забезпечення необхідного температурного режиму впродовж усього часу транспортування з будь-якого регіону України до столичної лабораторії Інституту клітинної терапії. Для моніторингу температурного режиму транспортування до складу набору входить реєстратор, що здійснює безперервну фіксацію температури. Збалансований вміст антикоагулянту в пакеті для забору пуповинної крові дозволяє довго зберігати її цінні біологічні властивості. Також Інститут клітинної терапії значну увагу приділяє належній  підготовці персоналу пологових будинків щодо якісного збору біологічного матеріалу при пологах.

Замовити Ваш індивідуальний «Набір для збору та транспортування біологічного матеріалу людини» можна, підписавши договір з Кріобанком Інституту клітинної терапії.